การวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมโดยการวิเคราะห์หาลำดับเบส(NGS)

การวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมก่อนย้ายตัวอ่อนโดยการวิเคราะห์หาลำดับเบสนั้นมักเรียกกันสั้น ๆ ว่า NGS (Next-Generation Sequencing) โดย NGS คือเทคโนโลยีลำดับจีโนม (กลุ่มยีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต) ขั้นสูงสุดและและช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถวิเคราะห์โครโมโซมในระดับที่ไม่เคยทำได้มาก่อนจากเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ ซึ่งนี่หมายความว่าโครโมโซมทั้ง 24 ชนิดที่แตกต่างกันจะถูกวิเคราะห์มากกว่าการตรวจเพียงไม่กี่คู่ NGS มีอัตราส่วนความแม่นยำ 99.9% เลยทีเดียว ไม่เพียงแต่ NGS จะหาค่าจำนวนแท่งโครโมโซมได้เท่านั้นแต่ยังสามารถวิเคราะห์การขาดหายไปและการเพิ่มขึ้นมาของโครโมโซมได้อีกด้วย

ข้อดีของเทคโนโลยีการวิเคราะห์หาลำดับเบส (NGS)

  • ความละเอียดที่สูงขึ้นโดยสามารถให้ข้อมูลจากการทดสอบมากกว่า 1,000,000 รายการต่อหนึ่งชุดโครโมโซมได้
  • ความไวในการตรวจสอบหมายเลขโครโมโซมที่ผิดปกติสูง
  • ความจำเพาะสูง 99.98%
  • ผลการตรวจสอบและวิธีการคำนวณมีฐานข้อมูลชีวสารสนเทศศาสตร์พร้อมสนับสนุนอย่างดีเยี่ยม
  • ลดโอกาสในการสูญเสียตัวอย่างการทดสอบจากการที่ไม่สามารถอ่านผลทดสอบได้
  • สามารถตรวจพบความผิดปกติของโครโมโซมทั้ง 24 ชนิดภายในครั้งเดียว
  • นี่คือวิธีที่สะดวก รวดเร็วและแม่นยำเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน