การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

การทำ IVF (การทำเด็กหลอดแก้ว) มีรายละเอียดเเละปัจจัยอีกหลายประการต่อการสำเร็จ

การปฏิสนธิภายนอกร่างกายหรือขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว (ทำ IVF)เป็นกระบวนการปฏิสนธิไข่ภายในห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ขั้นตอนแรกในกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วคือการทดสอบและกระตุ้นมดลูก ท่อรังไข่และรังไข่ การรักษามักใช้ระยะเวลาประมาณ 8-10 วันเพื่อกระตุ้นรังไข่ในขณะที่มดลูกและท่อนำไข่ได้รับการทดสอบเพื่อความปลอดภัย การกระตุ้นรังไข่จะช่วยเพิ่มจำนวนการผลิตไข่ตามรอบธรรมชาติหนึ่งรอบ โดยจะมีการฉีดฮอร์โมนให้ผู้เข้ารับการรักษาเพื่อเริ่มกระบวนการตกไข่ประมาณ 36 ถึง 38 ชั่วโมงก่อนที่จะทำการดึงไข่ออกมา

เมื่อเก็บไข่ออกมาได้อย่างปลอดภัยและไร้ปัญหาใดๆ คู่สมรสผู้ชายจะเก็บตัวอย่างอสุจิที่ได้รับการกรองหาตัวที่มีสุขภาพดีมาเรียบร้อยจากห้องปฏิบัติการ ไข่ที่สุกแล้วและอสุจิที่แข็งแรงจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการ โดยอสุจิและไข่จะถูกวางลงในจานทดลองเพื่อให้การปฏิสนธิเกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากนั้นจึงทำการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเป็นเวลา 5-6 วันก่อนจะทำการวิเคราะห์ ทดสอบและย้ายตัวอ่อนกลับสู่ผู้เข้ารับการรักษาหญิง หลังจากนั้นอีก 8-10 วันจึงสามารถทำการทดสอบการตั้งครรภ์ได้

การทำเด็กหลอดแก้ว( ทำ IVF ) คือขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้มีบุตรยากมีความสามารถในการตั้งครรภ์ได้ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการตกไข่ผ่านการรักษาภาวะมีบุตรยากและ Oocysts กระบวนการปฏิสนธิทั้งหมดเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการก่อนที่ตัวอ่อนจะย้ายไปที่โพรงมดลูก นับตั้งแต่ที่เริ่มใช้มา กระบวนการดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมากโดยที่ประโยชน์ของวิธีนี้สามารถช่วยผู้หญิงจากทั่วโลกที่มีภาวะแทรกซ้อนเกือบทุกประเภทซึ่งอาจจะขัดขวางไม่ให้พวกเธอตั้งครรภ์ได้

นี่คือการปฏิสนธินอกร่างกายโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากทั้งในผู้ชายและผู้หญิงที่อาจจะมีสาเหตุจากหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้:

 • ปัจจัยจากท่อนำไข่หากทั้งสองท่อปิดสนิท
 • ปัจจัยปัญหาที่รุนแรงจากฝั่งผู้ชายซึ่งไม่เหมาะกับการรักษาโดยวิธีการนำน้ำเชื้ออสุจิของฝ่ายชายฉีดเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิงเพื่อเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิ (IUI treatment) หรือการผิดหวังจากวิธีการรักษาดังกล่าวมามากกว่า 3-6 รอบ
 • ปริมาณไข่ลดน้อยลง (ระดับแอนตี้มูลเลอเรียนฮอร์โมน หรือ AMH ต่ำ) ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะประสบความสำคัญในวิธีอื่น (อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป)
 • ความล้มเหลวของรังไข่ที่ต้องการการบริจาคตัวอ่อน
 • สาเหตุอื่น หากมีบุตรยากหลังจากล้มเหลวจากวิธี IUI treatment เช่น ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อย่างรุนแรง ปัจจัยด้านมดลูก และภาวะไม่ตกไข่ (PCOS)

เนื่องจากกระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการภายในห้องปฏิบัติการอย่างแท้จริงเพื่อให้กระบวนการปฏิสนธิเกิดขึ้นจึงต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆอย่างเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่ต้องการตั้งครรภ์ ถึงแม้ว่าขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว (การทำ IVF) จะประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายที่สูงมากและความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพของผู้หญิงที่เข้ารับการรักษาซึ่งสามารถเห็นได้ผ่านการตั้งครรภ์หลายครั้งที่นำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง

แพทย์จะแนะนำทางเลือกต่าง ๆ ในระยะแรกสำหรับคู่รักขึ้นอยู่กับอายุของพวกเขา เช่น หากยังมีอายุไม่มากแพทย์จะแนะนำให้ลองใช้วิธีตามธรรมชาติเป็นระยะเวลา 1 ปีก่อน ในทางตรงกันข้ามหากเป็นคู่รักที่มีอายุมากจะใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าก่อนที่แพทย์จะเลือกใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้ว

กระบวนการทำเด็กหลอดแก้วเริ่มต้นจากการดึงเซลล์ไข่จากผู้เข้ารับการรักษาหญิง ขั้นตอนต่อไปคือการปฏิสนธินอกร่างกายโดยมีตัวอสุจิผสมกับไข่ที่โตเต็มที่ สำหรับความสำเร็จของการปฏิสนธิตัวอ่อนต้องได้รับการจัดการโดยแพทย์เพื่อตรวจสอบผู้เข้ารับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ ในระหว่างกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ปัจจัยต่าง ๆ ก็สามารถทำได้ เช่น การคัดกรองโครโมโซมและตรวจพบโรคของยีนในตัวอ่อน หลังจากพิจารณาปัจจัยทั้งหมดแล้วตัวอ่อนจะถูกย้ายไปยังผู้เข้ารับการรักษาหญิง และจากช่วงนี้ผู้เข้ารับการรักษาดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การเฝ้าสังเกตอย่างเข้มงวดของแพทย์

ข้อดีของการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

 • เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์และลดระยะเวลาในการปฏิสนธิเพื่อตั้งครรภ์ในสาเหตุที่ทำให้มีบุตรยากหรือมีอายุมากขึ้น (40 ปีขึ้นไป)
 • ป้องกันความผิดปกติทางพันธุกรรมโดยการวินิจฉัยทางพันธุกรรมก่อนการปลูกถ่ายตัวอ่อนไปยังมดลูกในกรณีที่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น
 • เก็บรักษาตัวอ่อนเพื่อการวางแผนครอบครัวในอนาคตสำหรับคู่แต่งงานใหม่
 • สำหรับกรณีที่ต้องการการช่วยเหลือจากบุคคลที่สาม เช่น การบริจาคไข่และการอุ้มบุญ

ปัจจัยที่มีผลกระทบในแง่ลบต่อความสำเร็จ:

 • อาการของท่อนำไข่อุดตัน: การเก็บของเหลวในท่อนำไข่ การรักษาก่อนทำการย้ายตัวอ่อนจะได้รับคำแนะนำ เช่น การผ่าตัดท่อนำไข่หรือการผ่าตัดผูกท่อนำไข่
 • การสูบบุหรี่: แนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ก่อนเข้ารับการรักษา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก
 • โรคอ้วน
 • การทำเด็กหลอดแก้วที่ไม่สำเร็จก่อนหน้านี้

กล่าวโดยสรุปขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว เป็นกระบวนการช่วยเหลือผู้หญิงที่ต้องการตั้งครรภ์มีผลกระทบในแง่บวกมากกว่าแง่ลบเพราะมันสามารถช่วยผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรได้สำเร็จมากกว่าล้านคนตั้งแต่ที่ริเริ่มใช้มา แม้จะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่โดยส่วนมากก็เป็นปัญหาที่สามารถรับมือได้