ตรวจสุขภาพผู้หญิง

สำหรับผู้หญิงเราจะเชิญให้คุณเข้ารับการตรวจเลือดและอัลตร้าซาวด์แบบพื้นฐาน โดยที่ปรึกษาจะคอยแจ้งผลการตรวจและการวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด

รายการตรวจ รายละเอียดรวมถึง
อัลตร้าซาวด์ช่องคลอด มดลูก, เยื่อบุโพรงมดลูก, รังไข่
ตรวจเลือด CBC, ABO Blood Group, Rh Blood Group Anti-HIV, Anit HCV, HBsAg, Syphilis Screening, HBsAb, Rubella IgG
การตรวจพันธุกรรมบนโครโมโซม
Anti-Müllerian Hormone (AMH)
Estradiol
FSH
Progestrone
LH
Prolactin

** แนะนำให้มาตรวจสุขภาพในวันที่ 2-3 ของรอบประจำเดือน