การรักษาและบริการของเรา

ตรวจความพร้อมก่อนมีบุตร

ตรวจสุขภาพผู้ชาย

ตรวจสุขภาพผู้ชาย

สำหรับผู้ชายเราจะเชิญให้คุณเข้ารับการตรวจวิเคราะห์สเปิร์ม โดยที่ปรึกษาจะติดต่อคุณกลับภายหลังพร้อมกับผลตรวจและการวิเคราะห์สุขภาพของคุณ

รายการตรวจ รายละเอียดรวมถึง
ตรวจวิเคราะห์สเปิร์ม ปริมาณสเปิร์ม, การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม, คุณภาพของสเปิร์ม, WBC , RBC
ตรวจเลือด CBC, ABO Blood Group, Rh Blood Group, Anti-HIV, Anit HCV, HBsAg, Syphilis Screening, HBsAb, Rubella IgG
การตรวจพันธุกรรมบนโครโมโซม

*งดการมีเพศสัมพันธ์หรือสำเร็จความใคร่อย่างน้อย 3 วัน (แต่ห้ามมากเกิน 7 วัน) ก่อนการเก็บตัวอย่าง

ตรวจสุขภาพผู้หญิง

ตรวจสุขภาพผู้หญิง

สำหรับผู้หญิงเราจะเชิญให้คุณเข้ารับการตรวจเลือดและอัลตร้าซาวด์แบบพื้นฐาน โดยที่ปรึกษาจะคอยแจ้งผลการตรวจและการวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด

รายการตรวจ รายละเอียดรวมถึง
อัลตร้าซาวด์ช่องคลอด มดลูก, เยื่อบุโพรงมดลูก, รังไข่
ตรวจเลือด CBC, ABO Blood Group, Rh Blood Group Anti-HIV, Anit HCV, HBsAg, Syphilis Screening, HBsAb, Rubella IgG
การตรวจพันธุกรรมบนโครโมโซม
Anti-Müllerian Hormone (AMH)
Estradiol
FSH
Progestrone
LH
Prolactin

** แนะนำให้มาตรวจสุขภาพในวันที่ 2-3 ของรอบประจำเดือน