การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมระยะก่อนการฝังตัวของตัวอ่อน (PGD)

การวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมก่อนการฝังตัวของตัวอ่อน (PGD) โดยวิธีการตรวจด้วยสารเรืองแสง (Fluorescent In Situ Hybridization) มักเรียกสั้นๆ ว่า FISH มันคือวิธีการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของกระบวนการผสมเทียมหรือเด็กหลอดแก้ว สามารถคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมโดยการใช้เทคโนโลยีพิเศษช่วยให้แพทย์สามารถเลือกตัวอ่อนที่มีโครโมโซมจำนวนมาตรฐานได้

เทคโนโลยีการคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทำให้สามารถเลือกตัวอ่อนสุขภาพแข็งแรงที่มีจำนวนโครโมโซมปกติได้ กระบวนการ FISH สามารถใช้ในการวิเคราะห์เซลล์บลาสโตซิสต์อายุ 5-6 วัน โดยจะทำการตรวจสอบห้าคู่ที่แตกต่างกัน