การรักษาและบริการของเรา

การรักษาเชิงสุขภาพ

การตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมก่อนการแต่งงานเน้นที่โรคพันธุกรรมที่พบบ่อย และ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

เป็นการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของคู่สามีภรรยาต่อการมีบุตรที่จะเกิดเป็นโรคทางพันธุกรรมต่างๆ เพื่อวางแผนการมีบุตรต่อไป

การวินิจฉัยโรคพันธุกรรม และ ตรวจกรองพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว

การตรวจ PGS (Pre-implantation Genetic Screening) และ PGD (Pre-implantation Genetic Diagnosis) สำหรับการ คัดกรองและวินิจฉัยตัวอ่อน ก่อนการปฏิสนธิ เป็นการตรวจวินิจฉัยตัวอ่อน เพื่อให้ได้ตัวอ่อนที่ไม่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมชนิดรุนแรงจากโครโมโซมผิดปกติก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการฝังตัวอ่อนเพื่อการตั้งครรภ์ทารกที่มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อไป

การวินิจฉัยโรคพันธุกรรมก่อนคลอด และการตรวจวินิจฉัยโรคโครโมโซมแบบไม่ลุกล้ำ (Harmony Prenatal Test)

เป็นการตรวจคัดกรองทารกในครรภ์ เพื่อดูความสมบูรณ์ครบถ้วนของโครโมโซมคู่ที่ 13, 18, 21 และโครโมโซมเพศ

การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบครอบคลุม รวมถึงการวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในทารกแรกคลอด

เป็นการคัดกรองเพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนอันเนื่องมาจากผลของโรคพันธุกรรมเมตาลิก และคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียสำหรับเด็กแรกคลอดได้ด้วย

การประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมในอนาคต โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

เป็นการตรวจวินิจฉัยยีนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดต่างๆมากถึง 50 ยีน เพื่อหาความเสี่ยงของการป่วยเป็นโรคมะเร็งอันมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม ซึ่งผลของการตรวจนี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการเฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งของคุณได้อย่างตรงจุด

การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยทั้งการตรวจแบบระบุยีน หรือการตรวจด้วยการใช้เทคนิค การตรวจเอ็กโซมทั้งหมด

เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมทั้งหมดที่พบได้บ่อย โดยสามารถทำการตรวจวินิจฉัยลึกลงไปถึงระดับรหัสพันธุกรรมของยีนต่างๆ เพื่อตรวจหาการกลายพันธุ์อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหรืออาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ รวมไปถึงการตรวจพันธุกรมมของยีนทุกยีนที่มีตรวจหาการกลายพันธ์ุ โดยเทคนิค การตรวจเอ็กโซมทั้งหมด

การตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีการตรวจดีเอ็นเอที่ล่องลอยในกระแสเลือด

เป็นการตรวจวินิจฉัยที่สามารถใช้ในการตรวจติดตามผลการรักษาได้ โดยสามารถดำเนินการตรวจวินิจฉัยได้จากดีเอ็นเอของเซลล์มะเร็งที่ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือด

การตรวจหาความสัมพันธ์ทางสายเลือด และการตรวจพิสูจน์บุตร

เป็นการตรวจยืนยันความสัมพันธ์ทางสายเลือด ตรวจพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูก ในกรณีที่ต้องการผลตรวจยืนยันไปใช้ในทางกฎหมาย

การตรวจหาระดับฮอร์โมน และตรวจกรองความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์

เป็นการตรวจหาความพร้อมของร่างกายสำหรับการตั้งครรภ์ ทั้งระดับฮอร์โมน และการตรวจหาเชื้อไวรัสที่สามารถส่งผ่านจากมารดาไปสู่ทารกได้

Pharmacogenetic and pharmacogenomic tests

The pharmacogenetics testing allows the prevention of the risk of adverse drug reaction and also help…

สเตมเซลล์และอื่นๆ

สเต็มเซลล์คือแซลล์ที่มีหน้าที่จัดจำหน่ายแซลล์ใหม่ สเต็มเซลล์สามารถแบ่งตัวให้เป็นทั้งตัวเองและเป็นแซลล์ชนิดอื่นได้ ร่างกายมนุษย์มีเซลล์ที่แตกต่างหลายร้อยชนิด แต่ละแซลล์มีความสำคัญต่อสุขภาพประจำวันของเรา

เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่

การแพทย์ชะลอวัยหรือแอนไทเอจจิ้ง

การให้ฮอร์โมน

การให้ฮอร์โมนเพศชาย, ฮอร์โมนยอดนักรัก (เทสโทสเทอโรน)

การให้ฮอร์โมนเพศหญิง, ฮอร์โมนแห่งอิสตรี  (เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน)

ฮอร์โมนสร้างสุขและอ่อนเยาว์ (ดีเอชอีเอ), ฮอร์โมนจอมเผาผลาญ (ไทรอยด์ฮอร์โมน), ฮอร์โมนเร่งสูงและยืดอายุ (โกรว์ธฮอร์โมน)

การให้วิตามิน

กลุ่มวิตาวินที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

กลุ่มแร่ธาตุต่างๆที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย

สารอาหารที่จำเป็นต้องเพิ่ม