Our Treatment & Services

การปฏิสนธินอกร่างกาย (ICSI – อิ๊กซี่)

การปฏิสนธินอกร่างกาย, อิ๊กซี่

ขั้นตอนการทำอิ๊กซี่ – ปฏิสนธินอกร่างกาย (ICSI-อิ๊กซี่) มีข้อดีหลายประการ

ประมาณครึ่งหนึ่งของคู่สามีภรรยาที่กำลังประสบปัญหาอยู่กับการตั้งครรภ์เลือกใช้วิธีนี้เนื่องจากภาวะการมีบุตรยากอันเนื่องมาจากปัญหาเกี่ยวกับอสุจิ วิธีการรักษาที่พบมากที่สุดสำหรับภาวะการมีบุตรยากในเพศชายเรียกว่า Intracytoplasmic Sperm Injection หรือการทำอิ๊กซี่ (ICSI) นอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบการรักษาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดสำหรับการรักษาภาวะมีบุตรยากในเพศชายอีกด้วย

แพทย์อาจแนะนำให้เลือกใช้ขั้นตอนการทำ ICSI หากคุณมีปริมาณอสุจิต่ำ หากอสุจิของคุณมีรูปร่างผิดปกติ หากคุณเคยใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้วไม่สำเร็จมาก่อน หากคุณกำลังใช้อสุจิแช่แข็ง หรือหากคุณต้องการใช้อสุจิเพื่อการผ่าตัด อิ๊กซี่มักเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้วซึ่งตัวอย่างอสุจิแข็งแรงที่ถูกเก็บไว้ล่วงหน้าจะถูกฉีดเข้าไปยังไซโตพลาสซึมของไข่ที่สุกแล้วโดยตรง

กระบวนการทำอิ๊กซี่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการปฏิสนธิของไข่โดยใช้ตัวอย่างอสุจิที่แข็งแรงและการทำเช่นนี้ก็มีประสิทธิภาพมากด้วยเช่นกัน การรักษาโดยใช้วิธีอิ๊กซี่ประมาณ 90% ส่งผลให้เกิดการปฏิสนธิในไข่ การทำอิ๊กซี่เป็นการรักษาที่ผู้เข้ารับการรักษานำตัวอย่างอสุจิเข้าไปในภาชนะบรรจุ โดยตัวอย่างดังกล่าวจะมีการทดสอบและวิเคราะห์เพื่อค้นหาอสุจิตัวที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อสุจิตัวที่ถูกเลือกจะถูกนำไปใช้ในการทำเด็กหลอดแก้วต่อไป

ขั้นตอนการทำ ICSI – การทำอิ๊กซี่ (Intracytoplasmic sperm injection) คือกระบวนการที่พูดถึงการฉีดเอาอสุจิเข้าสู่ไข่ที่สุกแล้วระหว่างการทำเด็กหลอดแก้วผ่านทางไซโตพลาสซึม วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ชายที่มีปัญหาภาวะเจริญพันธุ์สามารถปฏิสนธิกับไข่ได้ หลังจากที่ได้อสุจิมาแล้ว ขั้นตอนเลือกอสุจิตัวที่มีศักยภาพที่สุดโดยห้องปฏิบัติการก็จะตามมา

กระบวนการปฏิสนธิในอิ๊กซี่จะประสบความสำเร็จเมื่อปลูกถ่ายอสุจิลงในไข่เรียบร้อยแล้ว จากการศึกษาก่อนหน้านี้ความสำเร็จของการปฏิสนธิตามขั้นตอนอิ๊กซี่อยู่ที่ 50-80% โดยอัตราความสำเร็จไม่ได้พึ่งพาแค่อสุจิเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความพร้อมในการปฏิสนธิของไข่อีกด้วย หากไข่มีการปฏิสนธิและเติบโตไปเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนดังกล่าวจะได้รับการประเมินคุณภาพหลังจากกระบวนการนี้ ซึ่งตัวอ่อนจะต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างมากในเรื่องประสิทธิภาพของการแช่แข็ง ตัวอ่อนจะได้รับการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมในระหว่างกระบวนการปฏิสนธิและหลังจากการฝังเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมที่ได้มาและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ขั้นตอนการคัดเลือกมีความสำคัญต่อความสำเร็จของขั้นตอนการทำ ICSI วิธีการรักษานี้ต้องใช้นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนที่มีทักษะและฝีมือสูงเนื่องจากขั้นตอนที่เข้มงวดทั้งหมดว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาตัวอ่อนบาสโตซิสท์ไปจนถึงการย้ายตัวอ่อนกลับไปยังมดลูกของผู้เข้ารับการรักษาได้สำเร็จ